Mis on Solarflow?

Solarflow OÜ osutab kvaliteetseid teenuseid elektriala valdkonnas, mille fookuses on päikeseenergia kasutamise lahenduste väljatöötamine, nende elluviimine ning töös hoidmine kogu elutsükli jooksul.

Solarflow OÜ pakub professionaalset lähenemist elektri tootmisel päikseenergiast alates päikeseelektrijaama (PEJ) planeerimisest ja pädevast ehitusprojekti koostamisest kuni reaalse tulemuseni objektil. Sinna vahele mahuvad lisaks mitmed teenused.

Solarflow OÜ pakub päikeseenergia kasutamisega seotud koolitusi ja seminare. Saame kokku ja räägime päikeseenergeetikast meil ja mujal arusaadavalt, just Teile sobivast teemaosast.

Miks valida Solarflow?

Solarflow OÜ on kaasaegne ja kompetentne inseneribüroo. Solarflow OÜ loojaks on Robert Mägi. Robert on kogenud, kõrgharidusega elektriinsener, kes tegutseb mitmes valdkonnas, kuid kõige südamelähedasemaks peab ta päikeseenergeetikaga seonduvat. Robert on tunnustatud ja kõrge kvalifikatsiooniga spetsialist, kellele võib usaldada päikeseelektrijaamade planeerimis- ja projekteerimistööd, hoolduse ja tehnilise järelevalve, tehnilised ekspertiisid. Robert on omandanud elektrotehnika magistrikraadi Riia Tehnikaülikoolis ning propageerib elukestvat õpet, täiendades pidevalt oma teadmisi Eesti ja teiste riikide õppe- ja tööstusasutustes. Roberti kompetentsus on tõendatud elektriala kogemusega ning ta omab  volitatud elektriinseneri tase 8 kutsetunnistust elektrivõrkude ja -süsteemide alal, mis annab õiguse teha elektri- ja projekteerimistöid mis tahes näitajatega elektripaigaldistes. Robert on osa võtnud väga paljude elektripaigaldiste ja päikeseelektrijaamade projekteerimisest ja ehitamisest. Robertil on selja taga palju kogemusi aastast 2003 ning alatest 2011-st aastast on need seotud enamasti päikeseelektrijaamadega ning ta oskab toime tulla mitmesugustes situatsioonides, lähenedes neile asjatundlikult ja loovalt. Robert teab ja jälgib pidevalt päikeseenergeetikaga seotud trende, seadmeid ja tehnilisi lahendusi.

Roberti poole võib julgelt pöörduda erinevate elektrialaste küsimustega, sest tema silmaring on väga lai ning tema hea suhtlemisoskus toob esile Roberti positiivsed tulevikuväljavaated päikeseenergeetika osas.

Solarflow OÜ projekteeritav lahendus on alati optimaalne, ohutu ning töökindel.