Projekteerimine ja ekspertiis

 • Päikeselektrijaamade (PEJ) planeerimine kinnistule, hoone katusele, erilahendused.
 • Tehnilised arvutused, optimeerimine.
 • PEJ majanduslik analüüs ja lahenduste võrdlus.
 • Projekteerimise erinevad staadiumid – eelprojekt, põhiprojekt, tööprojekt.
 • Töö omavalitsustega, tehnovõrgud, ametkonnad: vajalike lubade ja kooskõlastuste hankimine.
 • Elektriprojektide ekspertiis.

Liitumise protsessi korraldamine

 • Elektrivõrguga liitumise protsessi menetlemine.
 • Kliendi esindamine (omavalitsus, tehnovõrgud, võrguettevõte).
 • Liitumisühenduse projekteerimistööde teostamine (madal- ja keskpinge).

Hooldus

 • PEJ hoolduskavade koostamine.
 • PEJ töö analüüs ja parenduskavade koostamine.
 • PEJ monitooring.
 • Seadmete ja paigaldiste kontroll.
 • Tehnilised mõõtmised PEJ-des.
 • Kontrollaruannete koostamine.
 • Heakorratööd PEJ.
 • PEJ tehnilise dokumentatsiooni pidamine ja uuendamine.

Remont ja parendamine

 • PEJ töö analüüsimine.
 • Tehnilised mõõtmised PEJ-s.
 • PEJ seadmete kontroll ja rikke otsing.
 • Rikkis seadme asendamine, remonttööd.
 • Lisaseadmete paigaldamine, PEJ laiendamistööd.
 • PEJ tehnilise dokumentatsiooni kaasajastamine.

Inverterite hooldus ja remont

 • PEJ inverterite hooldustööd (häälestamine, programmeerimine, tarkvara uuendamine).
 • PEJ inverteri tootjaga suhtlemine, garantiiküsimused, parandus või asendamine.

„Targa võrgu“ arendustööd

 • Elektrienergia tootmise ja tarbimise juhtimise lahendused. Iga võimsusega PEJ’d.
 • PEJ monitooringusüsteemide lahendused.
 • SCADA ja andmeside lahendused PEJ’s.

Koolitused ja seminarid

 • Taastuvenergia teemalise koolitaja teenus. Võimalik valida valdkonda täpsemalt. Eesti ja/või vene keeles.

Nõustamine ja konsultatsioon

 • Päikeseenergeetika alaste küsimustega seotud konsultatsioonid.
 • Elektrialane nõustamine (madal- ja/või keskpinge elektripaigaldised)

Tootearendus

 • Konsultandi teenused päikeseenergeetika valdkonnas riistvara, tarkvara jne arendajatele.