• 12×50 kW PEJ liitumise tööprojekti koostamine;
 • 10 kV õhuliini kaabelliiniks ümberehituse tööprojekti koostamine;
 • 150 kW PEJ põhiprojekti koostamine;
 • 4 MW PEJ 10 kV võrgu põhiprojekti koostamine;
 • 200 kW PEJ põhiprojekti koostamine;
 • 200 kW PEJ põhiprojekti koostamine;
 • 10 kW PEJ varjude simuleerimine eraldi tellimusena;
 • 15 kW PEJ põhiprojekti koostamine;
 • 15 kW PEJ remont ja inverteeri häälestamine;
 • 200 kW PEJ projekti ja ehitustöö ekspertiis;
 • 360 kW PEJ ekspertiis;
 • 200 kW PEJ inspekteerimine;
 • 20 kW PEJ inverteeri asendamine ja hooldus;
 • 36 kW PEJ inverteeri asendamine ja hooldus.
 • 200 kW PEJ põhiprojekti koostamine;
 • 15 kW PEJ põhiprojekti koostamine;
 • 270 kW PEJ võrguga liitumise tööprojekti koostamine;
 • 200 kW PEJ võrguga liitumise tööprojekti koostamine;
 • 200 kW PEJ võrguga liitumise tööprojekt;
 • Koolituse raames läbi viidud loeng PEJ inverterite valimisest ja nende ühendamise võimalustest;
 • 15 kW PEJ põhiprojekt;
 • 300 kW PEJ põhiprojekt;
 • 300 kW PEJ 0,4 kV jaotusvõrgu ja andmeside ehitustööd ja häälestamine;
 • 150 kW PEJ kauglugemise lahenduse ehitustööd;
 • 18 kW PEJ laienduse põhiprojekti koostamine;
 • 300 kW PEJ laiendustööd – pv-paneelide ümberjaotus, inverteeri lisamine, andmeside häälestustööd;
 • 180 kW PEJ 0,4 kV jaotusvõrgu parandustööd (kaitselülitite asendamine, kaablimuhvide asendamine);
 • 1 MW PEJ 0,4 kV jaotusvõrgu lahenduse väljatöötamine ja projekteerimine. Tehnilised arvutused;
 • 1 MW PEJ 0,4 kV jaotusvõrgu lahenduse väljatöötamine ja projekteerimine. Tehnilised arvutused;
 • 150 kW PEJ põhiprojekt;
 • 200 kW PEJ põhiprojekt;
 • 160 kW PEJ elektriprojekti ekspertiis;
 • 200 kW PEJ põhiprojekt;
 • 4 MW PEJ (10/0,4 kV jaotusvõrgu, alajaamade, maanduspaigaldiste, andmeside) elektriosa projekteerimine;
 • 110 kW PEJ liitumisühenduse projekteerimine;
 • 1 MW PEJ elektriprojekti ekspertiis;
 • 10 kV võrgu ümberehituse projekteerimine seoses PEJ ehitusega;
 • 200 kW PEJ põhiprojekti koostamine.