• 8kW PEJ mõõtmised vastavalt EVS EN 62446-1;
 • Õpilasprojektis osalemine ja Off-Grid õppevahendi arendus- ja ehitustööd;
 • 100kW PEJ tehniline kontroll ja mõõtmised vastavalt EVS EN 62446-1;
 • 9kW PEJ ehitusprojekti ekspertiis;
 • 200kW PEJ hooldus koos mõõtmistega vastavalt EVS EN 62446-1;
 • 360kW PEJ hooldus koos mõõtmistega vastavalt EVS EN 62446-1;
 • 160kW PEJ hooldus koos mõõtmistega vastavalt EVS EN 62446-1;
 • 200kW PEJ hooldus koos mõõtmistega vastavalt EVS EN 62446-1;
 • 500kW (10x50kW) PEJ hooldus koos mõõtmistega vastavalt EVS EN 62446-1;
 • 450kW PEJ liitumisühenduse tööprojekti koostamine;
 • 200kW PEJ põhiprojekti ja liitumisühenduse tööprojekti koostamine;
 • 30kW PEJ mõõtmised vastavalt EVS EN 62446-1;
 • Erinevate objektide alajaamade elektriskeemide koostamine;
 • 20kW PEJ põhiprojekti koostamine;
 • 20MW PEJ lahenduste simulatsioonid, võrdlus, finantsanalüüsid;
 • 50kW PEJ põhiprojekti koostamine;
 • 100MW PEJ eskiis koos P-Q diagrammiga liitumisdokumentatsioonile;
 • 17kW PEJ simuleerimine, tootlikkuse arvutused, lahenduse valik;
 • 700kW PEJ simulatsioon ja finantsanalüüs;
 • Erinevate Off-grid PEJ arvutused ja valikud;
 • 12MW PEJ simulatsioonid, finantsanalüüs, P-Q diagrammi koostamine;
 • Olemasoleva PEJ laiendamise projekteerimistööd 100kW koos salvestuse võimalusega;
 • 200kW PEJ põhiprojekti koostamine;
 • 200kW PEJ põhiprojekti koostamine;
 • 7MW PEJ ja salvestusjaama P-Q diagrammi koostamine;
 • 150kW PEJ tehniline kontroll;
 • 30kW PEJ tehniline kontroll;
 • 650kW PEJ tehniline kontroll;
 • 500kW PEJ tehniline kontroll;
 • 10kW PEJ põhiprojekti koostamine;
 • 15kW PEJ eelprojekti koostamine;
 • 15kW PEJ eelprojekti koostamine;
 • 7MW PEJ liitumise P-Q diagrammi koostamine;
 • Erinevate PEJ objektide ehituse omanikujärelevalve teenuse osutamine;
 • Loengusarja „Päike kooli“ esitamine;
 • Erinevad päikseenergeetika teemalised loengud huvigruppidele;

ja palju muud huvitavat.

 • 25kW PEJ põhiprojekti koostamine;
 • 10kW PEJ põhiprojekti koostamine;
 • 50kW PEJ põhiprojekti koostamine;
 • 3,2MW (64x50kW) PEJ liitumisühenduse tööprojekti koostamine;
 • 3MW (50x50kW) PEJ liitumisühenduse tööprojekti koostamine;
 • 1,6MW (32x50kW) PEJ liitumisühenduse tööprojekti koostamine;
 • 6x50kW PEJ ehituse kvaliteedi hindamine;
 • 25kW PEJ ehitusprojekti ekspertiis;
 • Sama tellija 5 objekti PEJ projektide ekspertiis;
 • 300kW PEJ tehniline kontroll;
 • 300kW PEJ tehniline kontroll;
 • 750kW PEJ tehniline kontroll;
 • 450kW PEJ liitumisühenduse tööprojekti koostamine;
 • 50kW PEJ eskiisi koostamine koos tootlikkuse simulatsiooniga;
 • 200kW PEJ hooldus koos mõõtmistega vastavalt EVS EN 62446-1;
 • 25kW PEJ tehniline kontroll;
 • Erinevate PEJ objektide ehituse omanikujärelevalve teenuse osutamine;
 • 200kW PEJ hooldus koos mõõtmistega vastavalt EVS EN 62446-1;
 • 360kW PEJ hooldus koos mõõtmistega vastavalt EVS EN 62446-1;
 • 160kW PEJ hooldus koos mõõtmistega vastavalt EVS EN 62446-1;
 • 200kW PEJ hooldus koos mõõtmistega vastavalt EVS EN 62446-1;
 • 3,45MW (69x50kW) PEJ mõõtmised vastavalt EVS EN 62446-1;
 • 3,45MW (69x50kW) PEJ mõõtmised vastavalt EVS EN 62446-1;
 • 8kW PEJ tehniline kontroll ja mõõtmised vastavalt EVS EN 62446-1;
 • 1,25MW (25x50kW) PEJ mõõtmised vastavalt EVS EN 62446-1;
 • 1,6MW (32x50kW) PEJ mõõtmised vastavalt EVS EN 62446-1;
 • 8kW PEJ ehitusprojekti ekspertiis;
 • 20MW PEJ eskiisi koostamine koos P-Q diagrammiga;
 • 400kW PEJ esmane planeerimine koos tootluse simulatsiooniga;
 • 8MW PEJ kavandamine, eskiis ja lähteülesande koostamine;
 • Loengusarja „Päike kooli“ esitamine;
 • Erinevad päikseenergeetika teemalised loengud huvigruppidele;

ja palju muud huvitavat.

 • 500kW (10x50kW) PEJ põhiprojekti ning liitumisühenduse tööprojekti koostamine;
 • 250kW (5x50kW) PEJ põhiprojekti koostamine;
 • 500kW (10x50kW) PEJ põhiprojekti ning liitumisühenduse tööprojekti koostamine;
 • 8kW PEJ eelprojekti koostamine;
 • 40kW PEJ põhiprojekti koostamine;
 • 200kW PEJ rekonstrueerimise põhiprojekti koostamine;
 • 10kW PEJ kindlustusjuhtumi ekspertiis;
 • 7kW PEJ projekti ekspertiis;
 • 200kW PEJ hooldus koos mõõtmistega vastavalt EVS EN 62446-1;
 • 200kW PEJ hooldus koos mõõtmistega vastavalt EVS EN 62446-1;
 • 360kW PEJ hooldus koos mõõtmistega vastavalt EVS EN 62446-1;
 • 160kW PEJ hooldus koos mõõtmistega vastavalt EVS EN 62446-1;
 • 25kW PEJ ekspertiis;
 • 360kW PEJ elektrotehnilised mõõtmised ja testimine;
 • 40kW PEJ põhiprojekti ning liitumisühenduse tööprojekti koostamine;
 • 50kW PEJ põhiprojekti koostamine;
 • 50kW PEJ põhiprojekti koostamine;
 • 150kW PEJ põhiprojekti koostamine;
 • Erinevate PEJ objektide ehituse omanikujärelevalve teenuse osutamine;
 • 800kW (16x50kW) PEJ põhiprojekti ning liitumisühenduse tööprojekti koostamine;
 • 100kW PEJ põhiprojekti koostamine;
 • 2MW PEJ eelprojekti koostamine koos simulatsiooni ja finantsanalüüsiga;
 • 450kW PEJ põhiprojekti koostamine;
 • 700kW PEJ põhiprojekti ning liitumisühenduse tööprojekti koostamine;
 • 3,2MW (64x50kW) PEJ põhiprojekti koostamine;
 • 1,6MW (32x50kW) PEJ põhiprojekti koostamine;
 • 3MW (60x50kW) PEJ põhiprojekti koostamine;
 • 200kW PEJ hooldus koos mõõtmistega vastavalt EVS EN 62446-1;
 • Loengusarja „Päike kooli“ esitamine;
 • Erinevad päikseenergeetika teemalised loengud huvigruppidele;

ja palju muud huvitavat.

 • 12×50 kW PEJ liitumise tööprojekti koostamine;
 • 10 kV õhuliini kaabelliiniks ümberehituse tööprojekti koostamine;
 • 150 kW PEJ põhiprojekti koostamine;
 • 4 MW PEJ 10 kV võrgu põhiprojekti koostamine;
 • 200 kW PEJ põhiprojekti koostamine;
 • 200 kW PEJ põhiprojekti koostamine;
 • 10 kW PEJ varjude simuleerimine eraldi tellimusena;
 • 15 kW PEJ põhiprojekti koostamine;
 • 15 kW PEJ remont ja inverteeri häälestamine;
 • 200 kW PEJ projekti ja ehitustöö ekspertiis;
 • 360 kW PEJ ekspertiis;
 • 200 kW PEJ inspekteerimine;
 • 20 kW PEJ inverteeri asendamine ja hooldus;
 • 36 kW PEJ inverteeri asendamine ja hooldus;
 • 200kW PEJ hooldus koos mõõtmistega vastavalt EVS EN 62446-1;
 • 200kW PEJ hooldus koos mõõtmistega vastavalt EVS EN 62446-1;
 • 360kW PEJ hooldus koos mõõtmistega vastavalt EVS EN 62446-1;
 • 160kW PEJ hooldus koos mõõtmistega vastavalt EVS EN 62446-1;
 • Erinevad päikseenergeetika teemalised loengud huvigruppidele;

ja palju muud huvitavat.

 • 200 kW PEJ põhiprojekti koostamine;
 • 15 kW PEJ põhiprojekti koostamine;
 • 270 kW PEJ võrguga liitumise tööprojekti koostamine;
 • 200 kW PEJ võrguga liitumise tööprojekti koostamine;
 • 200 kW PEJ võrguga liitumise tööprojekt;
 • Koolituse raames läbi viidud loeng PEJ inverterite valimisest ja nende ühendamise võimalustest;
 • 15 kW PEJ põhiprojekt;
 • 300 kW PEJ põhiprojekt;
 • 300 kW PEJ 0,4 kV jaotusvõrgu ja andmeside ehitustööd ja häälestamine;
 • 150 kW PEJ kauglugemise lahenduse ehitustööd;
 • 18 kW PEJ laienduse põhiprojekti koostamine;
 • 300 kW PEJ laiendustööd – pv-paneelide ümberjaotus, inverteeri lisamine, andmeside häälestustööd;
 • 180 kW PEJ 0,4 kV jaotusvõrgu parandustööd (kaitselülitite asendamine, kaablimuhvide asendamine);
 • 1 MW PEJ 0,4 kV jaotusvõrgu lahenduse väljatöötamine ja projekteerimine. Tehnilised arvutused;
 • 1 MW PEJ 0,4 kV jaotusvõrgu lahenduse väljatöötamine ja projekteerimine. Tehnilised arvutused;
 • 150 kW PEJ põhiprojekt;
 • 200 kW PEJ põhiprojekt;
 • 160 kW PEJ elektriprojekti ekspertiis;
 • 200 kW PEJ põhiprojekt;
 • 4 MW PEJ (10/0,4 kV jaotusvõrgu, alajaamade, maanduspaigaldiste, andmeside) elektriosa projekteerimine;
 • 110 kW PEJ liitumisühenduse projekteerimine;
 • 1 MW PEJ elektriprojekti ekspertiis;
 • 10 kV võrgu ümberehituse projekteerimine seoses PEJ ehitusega;
 • 200 kW PEJ põhiprojekti koostamine.