Optimeerijate kasutamine päikeseelektrijaamades

22 veebruar, 2022

Viimasel ajal on palju küsitud optimeerijate (ing. optimizer) kasutamise vajalikkusest päikeseelektrijaamade (PEJ) planeerimisel ja kasutamisel. Mõni nimetab nende seadmete kasutamist kahtlaseks, mittevajalikuks investeeringuks, mõni jällegi ütleb, et see on parim lahendus. Allolevas artiklis katsume lahti seletada optimeerijate kasutamisega seotud asjaolud ning nende kasutamise võimalused PEJ planeerimisel. PEJ optimeerija sisaldab endas DC-DC konverterit koos MPPT (ing. […]

Loe veel

Saldeeritud kogus ehk tants taastuvenergia toetuse ümber

11 jaanuar, 2021

Iga aastaga on meile tublisti juurde tulnud elektripaigaldisi, millele on üldise võrguga rööbiti ühendatud mõni mikrotootmisseade, mis genereerib elektrienergiat ning seda on võimalik majapidamises endal ära kasutada ja ülejääk üldise võrgu kaudu maha müüa.  Olgu see päikeseelektrijaam, väike tuulik või mõni muu seade – reeglid on samad ning kirjas võrgueeskirjas ja elektrituruseaduses. Üks osa sellest […]

Loe veel

Päikseelektri­jaama hooldamisest

8 oktoober, 2019

Kuulen sageli arvamust, et päikseelektrijaam (PEJ) ei vaja erilist tähelepanu ja hooldust selle kasutamisel. Kuna ise olen natuke teisel arvamusel, otsustasin teema rohkem lahti kirjutada.

Loe veel