Kuulen sageli arvamust, et päikseelektrijaam (PEJ) ei vaja erilist tähelepanu ja hooldust selle kasutamisel. Kuna ise olen natuke teisel arvamusel, otsustasin teema rohkem lahti kirjutada.

Pea iga PEJ planeerimisel koostatakse finantsplaan, kuhu muu hulgas on sageli sisse kirjutatud kulurida – hooldus. Tavaliselt moodustab see 0,5-1 % kogu PEJ investeeringu maksumusest ning tegemist on aastase kuluga, PEJ eluea jooksul. Pean seda numbrit reaalseks ja tegelikkusele vastavaks, kuid mida see õigupoolest sisaldab, kui lahenduse müüja on väitnud, et PEJ hooldust ei vaja?

Vaatame lähemalt. Klassikaline PEJ koosneb suures laastus kahest suuremast osast:

Kuna PEJ puhul on tegemist elektripaigaldisega, tuleb seda ka vastavalt hooldada, seda nõuab seadus ja terve mõistus. Oleme kuulnud ja ehk isegi kokku puutunud põlenud pistikupesade, ülekuumenenud juhtmete ja isegi põlengute kohta. Enamasti juhtuvad sellised õnnetused just hooldamata elektripaigaldise ja selle osade tõttu. Sama pilt on ka päikeseelektrijaamadega, need vajavad hooldust ja vahel remonti! Kust ma tean, millal see õige PEJ hooldamiseks aeg ja maht on? Kõik elektripaigaldised on paigutatud kolme liiki – 1, 2, 3. Nii lihtne see ongi. Elektripaigaldise hooldamise sagedus ja maht on täpselt seaduste ja standardite abil paika pandud ja asjatundja oskab alati asjalikku infot anda. PEJ puhul tuleb lisaks silmas pidada päikesepaneelidega ja kogu DC-osaga seotud kontrolltoiminguid. Soovitan regulaarselt vaadata visuaalselt üle kõik päikesepaneelid ning sinna kogunenud mustus ja kleepunud puulehed ettevaatlikult eemaldada. Muundurid vajavad spetsialisti poolt regulaarset ülevaatamist ning vajadusel püsivara uuendamist ja teatud puhkudel jahutussüsteemi erihooldust.

Kindlasti on hoolduse teema oluliselt pikem ja põhjalikum, kui antud artikkel kirjeldab. Iga PEJ vajab perioodilist hooldust ja spetsialisti poolt ülevaatamist, et toota omanikule kõik plaanitud kWh’d pikki aastaid.