Optimeerijate kasutamine päikeseelektrijaamades

22 veebruar, 2022

Viimasel ajal on palju küsitud optimeerijate (ing. optimizer) kasutamise vajalikkusest päikeseelektrijaamade (PEJ) planeerimisel ja kasutamisel. Mõni nimetab nende seadmete kasutamist kahtlaseks, mittevajalikuks investeeringuks, mõni jällegi ütleb, et see on parim lahendus.

Allolevas artiklis katsume lahti seletada optimeerijate kasutamisega seotud asjaolud ning nende kasutamise võimalused PEJ planeerimisel.

PEJ optimeerija sisaldab endas DC-DC konverterit koos MPPT (ing. Maximum Power Point Tracking) juhtimisega ning enamasti ühendatakse  selline seade PEJ iga päikesepaneeli külge. Optimeerijad omakorda ühendatakse kokku ja moodustatakse jadad (ing. strings), mis ühendatakse PEJ inverteri sisendiga. Näidet sellise süsteemi ühendamisest näeb Joonisel 1.

Joonis 1. SolarEdge PEJ lahendus optimeerijatega

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ehk sisuliselt on sellises süsteemis iga päikesepaneeli külge ühendatud oma väike MPPT, mille abil parandatakse iga paneeli tootlikkust, mis lõppkokkuvõttes suurendab kogu jada võimsust. Kui palju? Sellele küsimusele vastamiseks tuleb vaadata erinevaid olukordi.

Kui teie PEJ süsteemi päikesepaneelid asuvad kõik ühes tasapinnas, varjutamise risk on minimaalne ning kõik paneelid on suunatud täpselt ühte ilmakaarde, on võimsuse võit optimeerijatega süsteemis minimaalne. Kuna päikesepaneelide võimsus tehasest tulles on erinevad tolerantsiga +- 1-3 Wp, päikese kiirte kaldenurk sama jada paneelidele võib olla veidi erinev, moodustab optimeerijatega süsteemi tootlikkuse võit võrreldes tavasüsteemiga 2-6%.

Hoopis huvitavaks muutub olukord siis, kui planeeritud PEJ päiksepaneele tuleb paigaldada kas erineva kaldenurga- või suunaga. Lisaks võib tekkida olukordi, mille puhul on teatud päiksepaneelidel päeva jooksul osaline või lausa täielik varjutus. Tavasüsteemide puhul võivad energiakaod sellistel juhtudel ulatuda kuni 50% jada kohta. Optimeerijatega varustatud süsteemi puhul võib tootlikkus olla madalam või lülitatakse jadast „välja“ ainult konkreetne päikesepaneel, mis antud ajahetkel on näiteks varjutatud. Ehk 15 paneeliga jada puhul, kui üksik paneel on varjutatud, moodustavad energiakaod optimeerijatega süsteemis vähem kui 7%.

Mida põnevat veel?

Lisaks lubavad optimeerijatega süsteemide pakkujad, et PEJ operaatoril on alati võimalik jälgida iga üksiku päikesepaneeli tööd (vt. Joonis 2) ning varakult avastada võimalikke päikesepaneelidega või nende paigutusega seotud probleeme. Need võivad olla nii lihtsa mustusega seotud küsimused, mille puhul võib päikesepaneeli tootlikkus märgatavalt langeda või lausa paneelide enda defekte, nt. PID (ing. Potential-induced degradation).

Joonis 2. SolarEdge optimeerijate info paneelide tootlikkuse kohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Üks tähelepanekuid, mida selliste süsteemide pakkujad harva välja toovad, on asjaolu, et teatud tingimustel, kui päikesepaneelid on paigaldatud erisuundades, saab moodustada oluliselt pikemaid jadasid, kui seda tehakse kasutades klassikalisi string invertereid. Nii saab olulise võidu DC-kaabelduse osas ning ei pea muretsema tootlikkuse pärast. Minu praktikas on olnud 36 päikesepaneeli ja optimeerijatega jadasid, mis talitlevad korrektselt.

Kui rääkida veel optimeerijatega PEJ süsteemide eripäradest, siis tuleb kindlasti mainida, et nüüd võite oma päikeseelektrijaama ehitada erineva võimsusega päikesepaneelides, ühendades need läbi optimeerijate ühte jadasse. Te ei pea muretsema sellise jada tootlikkuse pärast kui kasutate korraga 270Wp ja 360Wp päikesepneele ühes jadas, kuna iga paneel saab oma optimeerija, mis tagab väljundis parima tulemuse.

Siiani oleme rääkinud optimeerijatega PEJ süsteemide tootlikkuse parendamisest ja päikesepaneeli põhisest monitoorimise võimalustest. Sellel süsteemil on veel üks ja minu arvates kõige olulisem omadus, mille pärast tasub kaaluda optimeerijate kasutamist PEJ planeerimisel. Meenutame optimeerijatega PEJ süsteemi Joonisel 1. Reegel on selline, et süsteem käivitatakse inveteri poolt, andes juhtsignaali igale optimeerijale eraldi. See tähendab, et kui inverter on välja lülitatud või on mingil põhjusel päikesepaneelidest eraldatud, juhtmestik katkenud või inverterist lahti ühendatud, ei anna ükski optimeerija päikesepaneelist tulevat pinget edasi ja sellises jadas on pinge 1V ühe optimeerija kohta.

Üleval toodud näite puhul, milles oli jadas 36 päikesepaneeli ja optimeerijat, on inverteri väljalülitamisel 36V, mis on ohtu pinge! See on väga oluline argument, kuna objektide  päästetööde puhul tuleb alati teha eelnevalt PEJ ohutuks, et mitte seada elektrilöögi ohtu inimesed. Tavaliste string inverterite puhul jääb paraku enamasti päevasel ajal ohtlik päikesepaneelide jadade ligi 1000V DC pinge alles ka siis, kui inverter on välja lülitatud. Elektriohutuse seisukohalt, on optimeerijatega süsteem väga tõhus ja ohutu.

Mõne sõnaga Eesti turul pakutavatest optimeerijatega süsteemidest.

SolarEdge lahendused on ilmselt ühed esimesed, mis olid optimeerijatega varustatud ning seda ettevõtet võid pidada teerajajaks selles valdkonnas. Tuleb tähele panna, et SolarEdge invertereid ei saagi kasutada ilma nende enda toodetud optimeerijateta. Samas, on võimalik kasutada SolarEdge optimeerijaid teiste inverteritega, kuid optimeerijad tuleb eelnevalt lisaseadme abil tööks aktiveerida. Suur hulk lisaseadmeid ja võimalusi, teeb SolarEdge süsteemist väga tõsise tegija päikeseelektrijaamade valdkonnas. Küll aga tuleb arvestada keskmisest suurema süsteemi maksumusega.

Mõni aeg tagasi oli Huawei anonseerinud oma PEJ lahenduse, milles on optimeerijad kasutusele võetud. Tuli päris pikka aega oodata, millal toode reaalselt poelettidele jõudis ning nüüd on see kõigile kättesaadav. Huawei optimeerijad töötavad mõistagi sama ettevõtte inverteritega ning selle lahenduse eripära seisneb selles, et optimeerijat ei pea ilmtingimata kasutama iga päikesepaneeli ühendamisel, vaid seal, kus see parasjagu vajalik on, nt kohtades, kus on päiksepaneelide varjutamine jne. Nii saab seadmetelt kokku hoida ja kuluoptimaalsema süsteemi luua. Loomulikult on ka Huawei pakkumas oma lahendustele suure hulga lisaseadmeid ja funktsionaalsust ning on turul tõsine tegija.

Meil vähem tuntud, kuid viimasel ajal päris mitmes lahenduses kasutusele võetud TIGO ja nende Flex MLPE (ing. Module Level Power Electronics) lahendus, mis sobib enamiku meie turul kasutusel olevate inverteritega. TIGO optimeerijate planeerimisel tuleb tähele panna, milline on esmane optimeerijate kasutamise valdkond – optimeerimine, ohutus või paneelipõhine monitooring ja vastavalt sellele õige seade kataloogist välja valida.

Selline tuli tänane ülevaade optimeerijatega päikeseelektrijaamade lahendustest ja nende kasutamise võimalustest.

Robert Mägi

insener

 

 

 

___________________________________________________________________________________

Kasutatud kirjandus:

 1. Optimizer – https://en.wikipedia.org/wiki/Power_optimizer
 2. MPPT – https://en.wikipedia.org/wiki/Maximum_power_point_tracking
 3. Solaredge power optimizer – https://www.solaredge.com/products/power-optimizers#/
 4. PID – https://en.wikipedia.org/wiki/Potential-induced_degradation
 5. Huawei optimizer – https://solar.huawei.com/apac/FusionSolarResidential
 6. TIGO TS4 Flex MLPE – https://www.tigoenergy.com/ts4

Eraisiku päikeseelektrijaama tehniline kontroll ja hooldus juuli – august 2021a.

14 juuli, 2021

 

 

Suveaeg kestab ning on paras aeg kontrollida üle eraisikute päikeseelektrijaamad.

Võta julgelt ühendust ja telli enda elektrijaamale tehniline kontroll juba täna!

 

Tehnokontroll eraisikutele


Saldeeritud kogus ehk tants taastuvenergia toetuse ümber

11 jaanuar, 2021

Iga aastaga on meile tublisti juurde tulnud elektripaigaldisi, millele on üldise võrguga rööbiti ühendatud mõni mikrotootmisseade, mis genereerib elektrienergiat ning seda on võimalik majapidamises endal ära kasutada ja ülejääk üldise võrgu kaudu maha müüa.  Olgu see päikeseelektrijaam, väike tuulik või mõni muu seade – reeglid on samad ning kirjas võrgueeskirjas ja elektrituruseaduses. Üks osa sellest põnevast tegevusest on kuni eelmise aasta lõpuni kehtinud seaduseregulatsioon, mille järgi oli võimalik taotleda ja saada taastuvenergia toetust.

Proovime aru saada, mille eest toetust makstakse. Toetuse saamise aluseks on elektrituruseaduse alusel § 58, lõige 2, mis „…määratakse kindlaks kauglugemisseadmega ning selleks loetakse tootja elektrijaama kõikides liitumispunktides kokku kauplemisperioodi jooksul tegevusloa alusel tegutseva võrguettevõtja võrku antud saldeeritud toodang ja käesoleva seaduse kohase otseliini kaudu tarbijale edastatud elektrienergia kogus.“ Ehk kogu elektrienergia arvestus käib võrguettevõtja (otseliini puhul veidi teisiti) arvesti kaudu (reeglina asub see liitumispunktis), mis on võimeline elektrienergiat mõõtma kahesuunaliselt ja arvutamiseks on tunnipõhised elektrienergia tootmise ja/või tarbimise andmed. Siit leiame esimest korda salasõna – saldeeritud, mille puhul on seaduseandja näinud ette lihtsat valemit:

Saldeeritud kogus, kWh = võrku antud (toodetud kWh) – võrgust võetud (tarbitud kWh)

Jutt käib loomulikult elektrienergia kogustest, mis on läbinud võrguettevõtte arvesti ühes või teises suunas. Toetust makstakse rahas ning artikli kirjutamise ajal oli see 5,37 s /kWh kohta. Kõik toetusega seotud tingimused on kirjas seaduses ning need jätame sellel korral kõrvale. Kuna just võrku antud elektrienergia koguse ja sellele määratud taastuvenergia toetuse teema on mikrotootjates tekitanud palju pahameelt ja küsimusi, keskendume praktiliste näidete juurde, mis aitavad lahti selgitada nende küsimustega seotud „anomaaliad“ ja müüdid.

Vaatame, kuidas toimub elektrienergia koguste arvestamine praktikas. Näidissüsteemina kasutan selles artiklis tavalist on-grid päikeseelektrijaama (PEJ), võrguinverterit väljundvõimsusega 3 kW. Inverter on meie näites 3-faasiline, liitumispunktis on võrguettevõte paigaldatud 2-suunalise arvesti. Majapidamise elektripaigaldis on 3-faasiline, ühendused teostatud hoone peajaotuskilbis ja tegemist on tavalise tarbimisprofiiliga. Vaadeldav periood on täpselt 1 tund, mille ajal on elektrienergia hind nt 5s/kWh eest ja võrgutasud+maksud tarbimisel moodustvad 2/3 elektrienergia koguhinnast, ehk 10 s/kWh. Arvutuste lihtsustamiseks loeme, et elektrienergia võrgu andmisel müügimarginaal puudub, tegemist on päikesepaistelise päevaga, tootmine ja tarbimine on vaadeldava tunni jooksul lineaarsed ning ei muutu. Need on kõigest näidisandmed, mis on vajalikud süsteemi toimimise modelleerimiseks ja mõistmaks, kuidas toimub saldeeritud koguste arvutamine.

Pakun lugejale kolm erinevat varianti:

Variant 1. PEJ töötab 1 tunni jooksu nimivõimsusel ja majapidamises tarbimist ei ole.

Olukord, milles majapidamises on kõik seadmed välja lülitatud ning PEJ poolt toodetud elektrienergia antakse võrku. PEJ toodab elektrienergiat jaotades selle võrdselt elektripaigaldise faaside (L1, L2, L3) vahel, vt Joonis 1.

Joonis 1. Tarbimiseta tootmine

 

Pärast ühte tundi, on tulemused järgmised:

 • Toodetud elektrienergia (L1+L2+L3) – 3 kWh
 • Müüdud elektrienergia (L1+L2+L3) – 3 kWh
 • Tarbitud elektrienergia (L1+L2+L3) – 0 kWh
 • Saldeeritud elektrienergia (L1+L2+L3) – 3 kWh
 • Võrgutasu+maksud (L1+L2+L3) – 0 kWh
 • Saadud rahaline väärtus koos toetusega – 3 kWh x (el.hind + toetus) = 3x (5+5,37) = 31,11 s

Ehk selle stsenaariumi järgi teeniti omanikule rohkem kui 31 senti. Pole paha!

 

Variant 2. PEJ töötab 1 tunni jooksul nimivõimsusel ja majapidamises on mõõdukas tarbimine.

Selge, et Variant 1 oli natuke idealiseeritud olukord ja majapidamises on pea alati tarviteid, mis vajavad voolu. On need arvutid, kütte- või jahutusseadmed, mõned veel väiksemad elektriseadmed, oluline, et tarbimine on mõõdukas ja jääb PEJ tootmisega samasse suurusjärku, vt Joonis 2.

 

Joonis 2. Mõõduka tarbimisega tootmine

Arvutame kokku selle olukorra tulemused:

 • Toodetud elektrienergia (L1+L2+L3) – 3 kWh
 • Müüdud elektrienergia (L1+L2+L3) – 1,5 kWh
 • Tarbitud elektrienergia (L1+L2+L3) – 1,5 kWh
 • Saldeeritud elektrienergia (L1+L2+L3) – 1,5 kWh
 • Võrgutasu+maksud (L1+L2+L3) – 0 kWh
 • Saadud rahaline väärtus koos toetusega – 1,5 kWh x (el.hind + toetus) = 1,5x (5+5,37) = 15,56 s

Hea tulemus! Oleme jätkuvalt positiivse saldoga – teenisime natuke raha (müük võrku) ja jätkuvalt ei maksnud tarbimise osa (ost võrgust). Üks positiivne moment veel – meie koduseadmed tarbisid selle tunni jooksul 1,5kWh elektrit ja me ei maksa selle eest, kuna selle energia andis meie PEJ.

Võrgust ostes oleks sellisel juhul meie kulud: 1,5 x (el.hind + võrgutasu + maksud) = 1,5 x (5 + 10) = 22,5 senti. Hea kokkuhoid!

 

Variant 3. PEJ töötab 1 tunni jooksul nimivõimsusel ja majapidamises on ebaühtlane tarbimine faaside osas.

Kahjuks moodustavad sellised majapidamised päris suure hulga. Selliseid elektripaigaldisi iseloomustab suur koormuste asümmeetria faaside vahel. Hajaasustusega aladel, kus on pikad elektriliinid ja pigem väiksema võimsusega (25 – 100kVA) jaotustrafod, põhjustavad sellised paigaldised sageli suuri pingekõikumisi, mis võivad ulatuda rohkem kui 20% nimipingest. Reeglina põhjustavad taolist anomaaliat 1-faasilised, suure võimsusega tarvitid, mida leiab pea igast kodust. Vaatame seda olukorda lähemalt, vt Joonis 3.

 

Joonis 3. Ebaühtlase tarbimisega tootmine

 

 

Arvutame kokku selle variandi tulemused:

 • Toodetud elektrienergia (L1+L2+L3): 3 kWh
 • Müüdud elektrienergia (L1+L2+L3): 2 kWh
 • Tarbitud elektrienergia (L1+L2+L3): 2 kWh
 • Saldeeritud elektrienergia (L1+L2+L3): 0 kWh
 • Võrgutasu+maksud (L1+L2+L3): 2 kWh
 • Saadud rahaline väärtus koos toetusega: 2 kWh x (el.hind + toetus) – 2 kWh x (el.hind + võrgutasu + maksud) = 2x (5+0) – 2x (5 + 10) = -20 s

 

Nüüd on küll jama käes! PEJ tootis 3 kWh elektrit, meie tarbimine oli samuti 3 kWh, kuid tulemuseks on see, et maksame hoopiski võrguettevõttele peale ja meie moodne elektrisüsteem on tekitanud  lausa 20 s eelarveaugu ja seda kõigest ühe tunni jooksul!

 

Mikrotootmise eesmärk majapidamises on esmalt võrgust tarbitava elektrienergia koguste vähendamine ja alles seejärel, elektrienergia müük. Erinevate kaasaegsete elektrilahenduste planeerimisel tuleb üle vaadata ka tarbimise ja elektriliste koormuste jaotused elektripaigaldises.

 

Edukaid taastuvenergia lahendusi ja positiivseid saldeeritud koguseid!

 

Robert Mägi

elektriinsener


Kas päikeseelektri­jaamale on projekti vaja?

8 oktoober, 2019

Nii, otsus on tehtud. Interneti avarusest on teadmisi saadud, naabrist asjatundja on täiendavalt oma soovitused andnud, pereliikmetelt toetus olemas – soovime päikeseelektrijaama oma kodule.

(veel …)


Päikseelektri­jaama hooldamisest

8 oktoober, 2019

Kuulen sageli arvamust, et päikseelektrijaam (PEJ) ei vaja erilist tähelepanu ja hooldust selle kasutamisel. Kuna ise olen natuke teisel arvamusel, otsustasin teema rohkem lahti kirjutada.

(veel …)